หน้าแรก ที่ปรึกษาโครงการ นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ความรู้สุขภาพ รวมลิงก์เว็บดีดี
ตรวจสุขภาพพนักงาน ปี57
กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม“ACT Family Tour”ครั้งที่ 21

ตรวจสุขภาพพนักงาน ปี57
กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

กิจกรรม“ACT Family Tour”ครั้งที่ 21

กิจกรรม "อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 2014"

กิจกรรมมอบยาสามัญเคลื่อนที่
กิจกรรมโครงการพัฒนานักกีฬา
กิจกรรม โครงการ “อย.น้อย”

กิจกรรมบรรยายพิเศษ

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อชุมชน 

 
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
แข่งขันแรลลี่การกุศล
อสัมชัญร่วมจิต พัฒนาชุมชน

 

........................................

หน้า 1 | 2

 

Copyright © 2012-2014 All rights reserved.
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121 www.act.ac.th