หน้าแรก ที่ปรึกษาโครงการ นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม ความรู้สุขภาพ รวมลิงก์เว็บดีดี
          
                   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
 
 
อสัมชัญร่วมจิต พัฒนาชุมชน
กิจกรรม“ACT Family Tour”ครั้งที่ 21
กิจกรรม "อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 2014"
กิจกรรมมอบยาสามัญเคลื่อนที่
กิจกรรม โครงการ พัฒนานักกีฬา
กิจกรรม โครงการ “อย.น้อย”
กิจกรรมบรรยายพิเศษ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อชุมชน 
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
แข่งขันแรลลี่การกุศล
คณะกรรมการ
คณะดำเนินการ
ป้องกันโรคเบาหวานในเด็ก
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Package ฝึกพัฒนาการ
วัคซีนลูกรัก
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า
วัคซีนนิวโมคอคคัส
วัคซีนป้องกันโรค "อีสุกอีใส"
อ่านทั้งหมด

Copyright © 2012-2014 All rights reserved.
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร.(0)-2807-9555-63 โทรสาร.(0)-2421-8121 www.act.ac.th