ตรวจสุขภาพพนักงาน ปี57
อสัมชัญร่วมจิต พัฒนาชุมชน
กิจกรรม“ACT Family Tour”
กิจกรรมแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม "อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 2014"
กิจกรรมมอบยาสามัญเคลื่อนที่
กิจกรรม โครงการ พัฒนานักกีฬา
กิจกรรม โครงการ “อย.น้อย”
กิจกรรมบรรยายพิเศษ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อชุมชน 
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
แข่งขันแรลลี่การกุศล
คณะกรรมการ
คณะดำเนินการ
ป้องกันโรคเบาหวานในเด็ก
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Package ฝึกพัฒนาการ
วัคซีนลูกรัก
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า
วัคซีนนิวโมคอคคัส
วัคซีนป้องกันโรค "อีสุกอีใส"
อ่านทั้งหมด