ลงชื่อเข้าใช้
ลงเวลาออก
แสดงรายชื่อผู้ใช้
Admin


วิธีการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ก่อนใช้งานใดๆให้เข้าไปลงชื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ ลงชื่อเข้าใช้
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเรียบร้อย
3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกลิงค์ ตรวจรายชื่อ เพื่อตรวจรายชื่อ
4. สังเกตุว่าจะมีลิงค์ ออก อยู่ช่องเวลาออกหลังชื่อ ให้คลิกออกเมื่อเลิกใช้
5. ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือสงสัยให้สอบถาจากครูที่ดูแลห้อง ณ เวลานั้นๆ


กฏการเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2. ไม่อนุญาตให้เล่นเกมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3. ไม่อนุญาตให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4. เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดคอมพิวเตอร์และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
 
  Assumption College Thonburi
Copyright 2012 © A.C.T. All rights reserved.